miércoles, 12 de noviembre de 2008

respuesta de la dgmn direccion general de medi


hola amigos,os pongo la respuesta que e recibido de la direccion general de medi natural, esta respuesta es la misma que envian a todos los que mandan un email a esta direccion general.

Sr. Rodriguez

Faig referència a l' escrit dirigit al Departament de Medi Ambient i Habitatge i a aquesta Direcció General, relatiu a la prohibició de l’ús de vesc com a mètode de captura en viu d’ocells fringíl·lids (pinsà, verdum, passarell i cadernera) per a activitats tradicionals.

L’activitat ocellaire, fonamentada en la captura a la natura d’ocells fringíl·lids per a la seva posterior tinença i gaudiment dels seus cants en els concursos, té un fort arrelament a Catalunya i forma part de la tradició i la cultura de molts pobles, com afició i activitat esportiva generada mitjançant les societats ocellaires locals.

L’obligació de preservar la biodiversitat i la nova sensibilitat ambiental, implica l’adaptació d’aquestes pràctiques als nous temps i al marc normatiu europeu i estatal de conservació de la fauna avícola salvatge.

Tant la normativa vigent europea (Directiva 79/409/CEE relativa a la conservació dels ocells silvestres) com estatal (Llei 42/2007, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat) prohibeixen l’ús de xarxes i de vesc (liga), com a mètodes de captura d’ocells. Excepcionalment, es pot autoritzar algun d’aquests mètodes de captura prohibits si no hi ha altra solució satisfactòria alternativa, en condicions estrictament controlades i mitjançant mètodes selectius, en petites quantitats i amb les limitacions precises per garantir la seva conservació.

Malauradament, les esmentades normatives no fan cap referència a mètodes de captura tradicionals, sinó que prohibeixen un llistat de mètodes de captura prohibits, com ara el vesc, i n’exceptuen aquells que molt acuradament i de forma justificada, compleixen els requisits abans esmentats.

En aquest sentit, la xarxa abatible és el mètode excepcional de captura en viu d’ocells més estès arreu de Catalunya, a Espanya i a la Unió Europea i és un mètode de captura considerat més selectiu que el vesc. Així mateix, el vesc ja ha estat informat desfavorablement per la Unió Europea com a mètodes de captura d’ocells.

Per tot i això, per enguany i a la propera normativa que reguli aquesta activitat tradicional de captura en viu, tinença i exhibició publica d’ocells fringíl·lids; es prohibirà l’ús del vesc com a mètode de captura en viu.

Considerem convenient aquesta decisió, per tal de garantir la compatibilitat d’aquesta pràctica tradicional amb els criteris i les normes de conservació i preservació de la biodiversitat, i dels ocells fringíl·lids en particular.

Direcció general del Medi Natural

Barcelona, 12 de novembre de 2008

Carta, email a la directora general de medi natural de catalunya


hola amigos, os pongo la carta escrita por mi a la directora general de medi anbient de la generalidad de catalunya donde expongo lo que pienso sobre el tema.

Hola , me gustaría saber las razones o el motivo por el cual se a prohibido este año 2008 la captura de fringílidos con vesc, he visto ya algunas de las razones que ustedes exponen en la norma o ley para este año 2008 y no acabo de comprenderlas ya que comentan que la captura con red es mas selectiva , discrepo totalmente ya que la captura con vesc es tanto o mas selectiva que la red , para su información tengo que comentarle que cuando se captura un pájaro con vesc si es una especie protegida o bien si es hembra se suelta inmediatamente sin que queden restos de vesc pudiendo el pájaro volar normalmente , me gustaría saber quien le a explicado que el vesc es malo para los pájaros si se utiliza de la forma correcta no tiene ningún perjuicio para el animal. Explíqueme por favor si usted a ido alguna vez a capturar pájaros con vesc o con red y que diferencias ve ya que yo no veo la diferencia en lo relativo a la captura, es mas por el contrario a las personas que nunca hemos utilizado red nos crean bastantes dificultades, quisiera decirle que a muchas personas mayores les a quitado una distracción o jobi tan digno como el que mas
posdata:rogaría que pusieran mas vigilancia en las zonas de venta ilegal , como cornella y santa coloma de gramanet ahí es donde tienen que buscar los problemas no en la captura de personas que pagamos religiosamente nuestras licencias.
email de la directora : dgmn.dmah@gencat.cat